Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Ý Nghĩa Của Tranh Treo Phật Dược Sư


Cùng với sự phát triển của đạo Phật thì tranh Phật Giáo và tượng Phật cũng không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mỗi con người Việt Nam. Có rất nhiều vị Đức Phật khác nhau. Mỗi Đức Phật điều tinh thông và có ý nghĩa khác nhau. Nhưng dù bao nhiêu ý nghĩa đi chăng nửa thì các vị Đức Phật cũng cùng một mong muốn hướng thiện cho con người, chúng sanh, gạt bỏ mọi u minh, hờn giận, ghen tuông. Hôm nay quadayphuc.vn xin gửi đến mọi người, quý Phật tử một bức tranh Phật mới và ẩn sau bao nhiêu bao điều kì diệu về Đức Phật Dược Sư.
=>Xem thêm: Ý nghĩa của ngọc bích.

phat-duoc-su
Phật Dược Sư


1/ Hình Tượng Phật Dược Sư trong Phật giáo?


  Phật Dược Sư còn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Như Lai…do bổn nguyện của Ngài là “ cứu tất cả các bệnh khổ của các chúng sanh”  cho nên Ngài còn có tên là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư. Ngài không chỉ bạt trừ bệnh khổ mà còn có thể chiếu soi cứu độ cho những người có chỗ tăm tối nên được gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện giời là giáo chủ của thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị đó là Nhật Quang Chiếu và Nguyệt Quan Chiếu là quyến thuộc giáo hóa chúng sanh.

  Thường có 7 Dược Sư, hoặc 8 Đức Dược Sư (nếu cộng thêm Đức Thích Ca Mâu Ni), hạnh nguyện của mỗi vị đều đều đương đồng giúp chúng sanh cứu khổ cứu nạn ban niềm vui, sinh vào thiện đạo, thân hình đủ các căn, được hạnh phúc, thọ mạng sẽ được kéo dài, giúp trừ các bệnh khổ thân do tâm ma quỷ ám hại và được vãn sinh Tịnh Độ.

  Có 7 bộ Kinh Dược Sư tương ứng đối với công đức của 7 vị Phật nên được gọi là Kinh Thất Phật Dược Sư Bản Nguyện Công Đức.

  Danh hiệu của 7 vị Như Lai như sau:

  •        Nam mô Quang Thắng Thế giới - Thiện Danh Xư Cát Tường Vương Như Lai – toàn thân Ngài màu vàng.

  •        Nam mô Diệu Bảo Thế giới - Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai – toàn thân Ngài màu vàng đỏ.

  •        Nam mô Viêm Mãn Hương Tích Thế giới - Kim sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai – toàn thân Ngài màu vàng nhạt.

  •        Nam mô Vô Ưu Thế giới - Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai – toàn thân Ngài tỏa ra sắc hồng.  

  •        Nam mô Pháp Tràng Thế giới - Pháp Hải Lôi Âm Như Lai – toàn thân Ngài tỏa ra sắc vàng.  

  •        Nam mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới - Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Nông Như Lai – toàn thân Ngài tỏa ra sắc đỏ.

  
  •        Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế giới - Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai – toàn thân Ngài màu xanh ngọc lưu ly.tranh-phat-tam-the
Tranh Phật Tam Thế12 Đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai:

           1 -  Khi Ngài thành Bồ-đề, hào quang sáng khắp vô lương, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được như Ta.

     2 -  Khi Ngài thành Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đề nhờ ơn khai thị.


3 - Khi Ngài thành Phật, trí tuệ vô lượng, làm cho chúng sinh đầy đủ thọ dụng ở nơi tăm tối.

4 -  Khi Ngài thành Phật, nếu chúng sinh đi theo con đường tà đạo muốn quay về chánh đạo, hàng Nhị thừa hướng về Nhất thừa.


5 - Khi Ngài thành Phật, khi nghe tên Ngài dù có phạm giới cũng trở thành thanh tịnh không phải sa vào con đường ác đạo.

6 - Khi Ngài thành Phật, Nếu thân thể chúng sinh hèn yếu, xấu xa, câm, điếc…thì niệm tên Ngài sẽ được khỏi bệnh lại còn được tốt đẹp.


7 - Khi Ngài thành Phật, nếu chúng sinh không bà con thân thuộc, không ai giúp đõ, mà nghe được tên Ngài thì thân tâm sẽ yên lành .

8 - Khi Ngài thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh thường thấp kém, nếu nghe được tên Ngài sẽ bỏ thân nữ nhân đổi thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.


9 - Khi Ngài thành Phật, sau khi chúng sinh thoát khỏi vòng ma đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.

10 - Khi Ngài thành Phật, khi chúng sinh bị trói buộc, đánh đập, cắt xé…khi nghe thấy tên Ngài thì đều thoát khỏi.


11 - Khi Ngài thành Phật, khi chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp, nếu nghe thấy tên Ngài chuyên niệm thọ trì, thì Ngài đem thức ăn cho chúng sinh ăn no đủ.

12 - Khi Ngài thành Phật, khi chúng sinh không có áo mặc, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe thấy tên Ngài chuyên niệm thọ trì, thì Ngài theo tâm mong cầu cho chúng sinh được đầy đủ y phục hương hoa.


tranh-phat-giao
Tranh Phật Giáo - Phật Dược Sư

2/ Ý nghĩa tranh Phật giáo – Phật Dược Sư.


  Đức Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược, ngài có thể chửa trị cho hết tất cả chúng sanh, thoát khỏi vọng tưởng do tham, sân si, phiền não gây ra. Ánh sáng của Ngài phá hết tăm tối của chúng sanh rồi đem lại lợi lạc, loại bỏ các bệnh khổ tâm, khiến cho họ xa lìa với mê vọng hướng tới giác ngộ, giải thoát.

Việc trì niệm danh hiệu Đức Dược Sự có đại dụng và có điển hình năm vấn đề:

11.   Diệt sự tham lam mà phát tâm làm thiện.

22.  Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới. 

33.  Diệt sự ganh ghét mà được giải thoát.

44.  Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau.

55.  Được sanh vào Cực-lạc hay các sự chuyển sanh khác.

Ngoài ra còn được tiêu trừ bệnh tật và thành tựu được sở nguyện, sở cầu.

Vì thế, mọi người treo tranh Phật Dược Sư, hằng ngày nhìn vào hình ảnh ngài và trì niệm danh hiệu Đức Phật thì có thể dẹp bỏ mọi sân si, phiền não đời thường. Không những thế, các bệnh phát từ tâm bệnh sẽ phần nào thuyên giảm, thanh lọc từ tâm hồn đến thể xác.

Người ta thường nói “bệnh từ tâm mà ra” hay “tâm sinh tướng”. Do vậy mọi người chúng ta nên học tập vào làm theo những pháp hạnh của Phật giáo dạy bảo, để thanh lọc cơn thể chúng ta khỏi mọi phiền não trần tục, hy xả, buông bỏ mọi thứ cái ảnh hưởng xấu đến bản thân và người khác.

Trên đây là một số thông tin mà qudayphuc.vn muốn cung cấp mọi người về “Ý nghĩa của tranh treo Phật Dược Sư”. Mong những thông tin này mang lại ý nghĩa và cái nhìn đúng về đạo Phật cũng như về cuộc đời để có thể sống vui vẻ hơn, thanh tâm được an lạc, hạnh phúc hơn. Kính chúc mọi người, quý Phật Tử được dòi dào sức khỏe, an lạc và tu tập tinh tấn.

=> Xem thêm: Đá quý phong thủy.

"Có thể bạn chưa biết Jemmia.vn là đơn vị sản xuất kinh doanh trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, bông tai vàng và nhẫn cầu hôn kim cương uy tín Tại Việt Nam"0 comments:

Đăng nhận xét